VIIRA KODU

 
Viira Kodu on loodud Pärnumaale Tori valda Jõesuule, koduks psüühiliste erivajadustega noortele.
 
Meie eesmärk on pakkuda psüühiliste erivajadustega noortele kodusarnast elukeskkonda, kogukonnas elamise põhimõttel. Eeldame, et iga inimene on õnnelik kui ta saab elada, õppida ja töötada üksteist toetavas kogukonnas ning teostada ennast oma võimete kohaselt.
Viira Kodu on koht hoolealuste elukestvaks arenguks ja mõtestatud tegevuseks.
Kogukonnas elamine annab puuetega noortele võimaluse eneseväärikaks eluks läbi võimetekohase töö ning omapoolse panustamise ühiskonda.
 
Meie eesmärk  Viira Kodu on koht, kus raske ja sügava puudega noored leiavad endale kodu ja nende arengut toetava elukeskkonna.
 
 
Meie missioon on anda intellektipuudega noortele võimalused mitmekülgseks eneseteostuseks ja kvaliteetseks igapäevaeluks. Missiooniks on luua kogukond, kus intellektipuudega noored saaksid endale turvalise ja armsa kodu, võimalused toetavaks töökeskkonnaks ning rehabilitatsiooniks.

         

 
Self guided audio tour app image